Cerebrolysin

Cerebrolysin Bảo quản

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
- Bảo quản nơi an toàn, tránh xa trẻ em.
- Giữ ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25oC, tránh ánh sáng.
- Giữ thuốc trong bao bì carton.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in