Đáng chú ý
Cetaphil

Cetaphil Tương tác

Nhà sản xuất:

Galderma

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Cetaphil Moisturizing Cream: Nếu dùng phối hợp, nên thoa thuốc có corticoid trước.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in