Children's Tylenol

Children's Tylenol

paracetamol

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Acetaminophen (paracetamol).
Cách dùng
Dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BE01 - paracetamol ; Belongs to the class of anilide preparations. Used to relieve pain and fever.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Children's Tylenol Hỗn dịch uống 80 mg/2.5 mL
Trình bày/Đóng gói
(Hương vị anh đào) 60 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in