Chophytol

Chophytol

Nhà sản xuất:

Rosa-Phytopharma

Nhà phân phối:

Tedis

Nhà tiếp thị:

Mayoly Spindler
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Cao khô của lá Atiso (Cynara scolymus) 200 mg.
Cách dùng
Nên dùng lúc bụng đói: Dùng trước bữa ăn hay khi có triệu chứng.
Phân loại MIMS
Thuốc thông mật, tan sỏi mật & bảo vệ gan
Phân loại ATC
A05AX - Other drugs for bile therapy ; Used in bile therapy.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Chophytol Viên bao 200 mg
Trình bày/Đóng gói
6 × 30's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in