Chymotrypsin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intraocular
Enzymatic zonulysis for intracapsular lens extraction
Adult: Irrigate the posterior chamber with 1-2 mL of a 1:5000 diluted soln (150 N.F.u/mL). Then irrigate with at least 2 mL of the unused portion of the diluent 2-4 min after procedure.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. High vitreous pressure & a gaping incisional wound, congenital cataracts, patients < 20 yr due to probable lens-vitreous adhesion not responsive to α-chymotrypsin lysis.
Tác dụng không mong muốn
IM: Occasionally, severe allergic reactions. Ophthalmological: Increased intraocular pressure, corneal oedema, striation & moderate uveitis.
Tác dụng
Description: Chymotrypsin is a proteolytic enzyme obtained by the activation of chymotrypsinogen extracted from the pancreas of beef that has been used in ophthalmology for the dissection of the zonule of the lens, thus facilitating intracapsular cataract extraction & reducing trauma to the eye. It has also been given for its anti-inflammatory actions eg, in soft-tissue inflammation & oedema.
Phân loại MIMS
Men kháng viêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Chymotrypsin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
XEM THÊM
LESS
 • A-chymosin
 • Agichymo
 • Alchysin
 • Aldozen
 • Alpha Chymotrypsin Bidiphar
 • Alpha Chymotrypsin DHG
 • Alpha chymotrypsin Medisun
 • Alphachymotrypsin DNA Pharma
 • Alphachymotrypsin Donaipharm
 • Alphachymotrypsin Doren
 • Alphachymotrypsin Glomed
 • Alphachymotrypsin Ladophar
 • Alphachymotrypsin Mebiphar
 • Alpha-chymotrypsin Stada Pymepharco
 • Alphachymotrypsine Choay
 • Alphachymotrypsine TV Pharm
 • Alphachymotrysin
 • Alphadaze
 • Alpha-Kiisin
 • Alphamed
 • Alpha-Tryox
 • Amfaneo
 • Bostrypsin
 • Chomisin
 • Chymase "Lita"
 • Chymomedi
 • Doalchyzen
 • Dutalpha
 • Kisinstad
 • Medo α 21
 • Motisin
 • Opetrypsin
 • Robalpha
 • Statripsine
 • Zentoalpha CPC1
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in