Cisteine

Cisteine

carbocisteine

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 5 mL: Carbocistein 100 mg hoặc 250 mg.
Cách dùng
1 thìa cà phê ≈ 5mL. 1 thìa canh ≈ 15mL.
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp
Phân loại ATC
R05CB03 - carbocisteine ; Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Cisteine 100 Sirô
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Dạng
Cisteine 250 Sirô
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in