Clamisel

Clamisel Chống chỉ định

clarithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Tiền sử dị ứng với các macrolid, chống chỉ định tuyệt đối dùng chung với terfenadin, nhất là trong trường hợp bị bệnh tim như loạn nhịp, xoắn đỉnh, thiếu máu cơ tim cục bộ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in