Clamisel

Clamisel Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

clarithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Uống nguyên viên thuốc, có thể uống trước hay sau bữa ăn.
Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của bác sĩ điều trị.
Thời gian điều trị thông thường là từ 7-10 ngày. Liều dùng thông thường như sau:
Nhiễm trùng hô hấp, da và mô mềm:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
dùng liều 250 mg x 2 lần/ngày hoặc 500 mg, ngày 1 lần. Trong trường hợp nhiễm trùng nặng, mỗi lần dùng 500 mg, ngày 2 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: dùng liều 15 mg/kg/ngày được chia làm 2 lần uống.
Loét dạ dày-tá tràng do nhiễm H. pylori:
Người lớn: 500 mg x 2-3 lần/ngày, kết hợp với omeprazol 40 mg mỗi ngày một lần trong 14 ngày.
Nhiễm trùng gây ra bởi Mycobacterium: 500 mg x 2 lần/ngày, thời gian điều trị 3-4 tuần, nếu không hiệu quả có thể nâng lên 1 g x 2 lần/ngày.
Ở bệnh nhân suy thận nặng (CC < 30mL/phút) kèm hoặc không kèm suy gan: liều dùng nên được điều chỉnh, nên giảm một nửa tổng liều mỗi ngày, dùng 250 mg mỗi ngày một lần hoặc dùng 2 lần trong trường hợp nhiễm trùng nặng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in