Clamisel

Clamisel Tương tác

clarithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Khi dùng đồng thời thuốc trị động kinh, clarithromycin ức chế chuyển hóa của carbamazepin và phenytoin, làm tăng tác dụng phụ của chúng.
Ức chế chuyển hóa của cisplatin gây xoắn đỉnh, rung thất, ức chế chuyển hóa của theophylin làm tăng nguy cơ ngộ độc.
Làm giảm sự hấp thu của zidovudin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in