Clamisel

Clamisel Dược động học

clarithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Clarithromycin khi uống được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và chịu sự chuyển hóa đầu tiên ở mức độ cao làm cho sinh khả dụng của thuốc giảm xuống còn khoảng 55%, tạo ra chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học là 14-hydroxy clarithromycin. Mức hấp thu không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.
Clarithromycin và chất chuyển hóa chính được phân bố rộng rãi và nồng độ trong mô vượt nồng độ trong huyết thanh do một phần thuốc được thu nạp vào trong tế bào.
Thuốc chuyển hóa nhiều ở gan và thải ra phân qua đường mật. Một phần ít hơn được thải qua nước tiểu. Khoảng 20% và 30% theo thứ tự tương ứng với liều 250mg và 500mg được đào thải qua nước tiểu dưới dạng không bị chuyển hóa. Khi uống liều 250mg clarithromycin 2 lần/ngày, thời gian bán thải khoảng 3-4 giờ, và khoảng 5-7 giờ khi người bệnh uống liều 500mg, 2 lần/ngày. Các chất chuyển hóa cũng được thải qua nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in