Coal tar


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Subacute and chronic psoriasis
Adult: As 0.5%, 2% gel: Apply onto affected ares(s) 1-4 times daily. As 5% emulsion: Apply thinly onto affected area(s) bid-tid. As 6 % cream; 2.3% soln: Apply onto affected area(s) once or twice daily. As 2% oint/aerosol foam; 0.5%, 1.5% lotion: Apply thinly onto affected area(s) 1-4 times daily.
Child: Same as adult dose.
Elderly: Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Dandruff, Seborrhoeic dermatitis
Adult: As 1%, 2.5% shampoo: Massage into we scalp. Leave for several minutes then rinse thoroughly. May use up to twice weekly.
Child: Same as adult dose.
Elderly: Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Psoriasis of skin and scalp
Adult: As a 5% emulsion: Apply a thin layer 2-3 times daily to affected areas, massage gently and leave to dry.
Child: >12 years Same as adult dose.
Elderly: Same as adult dose.
Chống chỉ định
Application to inflamed or broken skin.
Thận trọng
Use with caution on the face, near eyes and mucous membranes. Do not apply to genital or rectal areas. Avoid use in patient with exacerbation of psoriasis. Avoid exposure to direct sunlight and sunlamps for at least 24-72 hr after application. May stain clothes and hair. If undergoing Goeckerman treatment, all coal tar preparation should be removed from skin before exposure to radiation. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Skin irritation and acne-like skin eruptions. Photosensitivity.
Tác dụng
Description: Coal tar has antipruritic, keratoplastic and keratolytic properties. It slows down excessive epidermal cell turnover and is often used topically either alone or in combination with other drugs (e.g. salicyclic acid, sulfur) in conditions such as dandruff, seborrheic dermatitis or psoriasis.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc trị vẩy nến, tăng tiết bã nhờn & vảy cá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Coal tar từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in