Colatus

Colatus

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 5 mL: Paracetamol 120 mg, chlorpheniramin maleat 1 mg, phenylephrin hydrochlorid 2.5 mg, dextromethorphan HBr.H2O 7.5 mg.
Cách dùng
1 thìa cà phê ≈ 5mL.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Phân loại ATC
N02BE51 - paracetamol, combinations excl. psycholeptics ; Belongs to the class of anilide preparations. Used to relieve pain and fever.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Colatus Xirô
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in