Cosyrel

Cosyrel Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều lượng
Liều thường dùng là một viên một lần mỗi ngày.
Bệnh nhân cần được điều trị ổn định bằng bisoprolol và perindopril với cùng một mức liều trong ít nhất 4 tuần. Sử dụng dạng thuốc phối hợp liều cố định không phù hợp với điều trị khởi đầu.
Trên các bệnh nhân được điều trị ổn định bằng bisoprolol 2,5 mg và perindopril 2,5 mg: một nửa viên 5 mg/5 mg một lần mỗi ngày.
Trên các bệnh nhân được điều trị ổn định bằng bisoprolol 2,5 mg và perindopril 5 mg: một nửa viên 5 mg/10 mg một lần mỗi ngày.
Nếu cần thay đổi liều dùng, việc hiệu chỉnh liều cần được thực hiện riêng cho từng thành phần.
Đối tượng đặc biệt
Suy thận
Trên các bệnh nhân suy thận, liều khuyến cáo của COSYREL cần dựa trên độ thanh thải creatinin như bảng 1 dưới đây:

Image from Drug Label Content

COSYREL 10mg/10mg không phù hợp cho những bệnh nhân bị suy thận. Với các bệnh nhân này, khuyến cáo điều chỉnh liều với từng thành phần riêng biệt.
Suy gan
Không cần hiệu chỉnh liều trên các bệnh nhân suy gan.
Người cao tuổi
COSYREL cần được sử dụng dựa trên chức năng thận.
Bệnh nhi
Độ an toàn và hiệu quả của COSYREL trên trẻ em và thiếu niên chưa được thiết lập. Chưa có dữ liệu. Do đó, không khuyến cáo sử dụng thuốc trên trẻ em và thiếu niên.
Cách sử dụng thuốc
Viên nén COSYREL nên được uống một liều một lần mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in