Cosyrel

Cosyrel Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
COSYREL 5mg/5mg được chỉ định như một liệu pháp thay thế trong điều trị tăng huyết áp và/hoặc bệnh mạch vành ổn định (trên các bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim và/hoặc tái thông mạch máu) và/hoặc suy tim mạn tính ổn định kèm giảm chức năng tâm thu thất trái trên các bệnh nhân trưởng thành đã được kiểm soát thích hợp bằng cách sử dụng đồng thời bisoprolol và perindopril với mức liều tương đương.
COSYREL 5mg/10mg được chỉ định như một liệu pháp thay thế trong điều trị tăng huyết áp và/hoặc bệnh mạch vành ổn định (trên các bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim và/hoặc tái thông mạch máu) trên các bệnh nhân trưởng thành đã được kiểm soát thích hợp bằng cách sử dụng đồng thời bisoprolol và perindopril với mức liều tương đương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in