Cosyrel

Cosyrel Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tóm tắt dữ liệu độ an toàn
Phản ứng có hại thường gặp nhất đối với bisoprolol bao gồm đau đầu, chóng mặt, làm trầm trọng thêm bệnh suy tim, tụt huyết áp, lạnh các chi, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, suy nhược và mệt mỏi.
Các phản ứng có hại thường gặp nhất được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng và được ghi nhận đối với perindopril bao gồm đau đầu, chóng mặt, dị cảm, rối loạn thị giác, ù tai, tụt huyết áp, ho, khó thở, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, rối loạn vị giác, khó tiêu, phát ban, ngứa, chuột rút và suy nhược.
Bảng tóm tắt các phản ứng có hại
Các tác dụng bất lợi sau đây đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng và/hoặc trong giai đoạn hậu mại khi bisoprolol hoặc perindopril được sử dụng riêng rẽ và được sắp xếp theo phân loại MedDRA dựa trên hệ cơ quan với tần suất được quy ước như sau:
Rất phổ biến (≥ 1/10); thường gặp (≥ 1/100 và < 1/10); ít gặp (≥ 1/1.000 và < 1/100); hiếm gặp (≥ 1/10.000 và < 1/1.000); rất hiếm gặp (< 1/10.000); chưa xác định (không thể ước lượng từ các dữ liệu hiện có).
- xem Bảng 2a & 2b.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ
Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi phê duyệt sản phẩm là một công việc quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục giám sát sự cân bằng giữa lợi ích/nguy cơ của chế phẩm thuốc. Đề nghị các chuyên gia y tế báo cáo bất kì phản ứng có hại nghi ngờ nào thông qua hệ thống báo cáo quốc gia.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in