Cozaar

Cozaar Chống chỉ định

losartan

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ (xem phần Thận trọng).
Suy gan nặng.
Chống chỉ định dùng đồng thời losartan với các sản phẩm chứa aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc suy thận (tốc độ lọc của cầu thận (GFR) <60mL/phút/1,73m2) (xem phần Tương tácDược lực học).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in