Cravit

Cravit Mô tả

levofloxacin

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén bao phim màu trắng-vàng nhạt hoặc trắng-đỏ nhạt, hình thuôn dài, hai mặt lồi.
Dung dịch Cravit i.v. có màu vàng sáng ngả sang màu vàng lục.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in