Cravit

Cravit Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

levofloxacin

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cravit dạng tĩnh mạch phải dùng đường truyền tĩnh mạch. Thuốc không được dùng tiêm bắp, trong vỏ, tiêm phúc mô, hoặc dưới da. Liều dùng phụ thuộc vào bệnh và mức độ nhiễm trùng và sự mẫn cảm của tác nhân gây bệnh. Thời gian điều trị khác nhau theo liệu trình điều trị của mỗi bệnh. Nhìn chung, giống với liệu pháp điều trị các kháng sinh khác, phải tiếp tục điều trị Cravit i.v. ít nhất là 48 đến 72 giờ sau khi bệnh nhân hết sốt hoặc có bằng chứng đã diệt được vi khuẩn gây bệnh. Thông thường sau vài ngày đầu điều trị bằng đường tĩnh mạch sẽ chuyển sang dạng uống. Liều dùng thông thường là 500 mg được truyền tĩnh mạch chậm trong 60 phút mỗi 24 giờ hoặc truyền tĩnh mạch chậm 750 mg trong 90 phút, mỗi 24 giờ, dùng theo liều được mô tả trong biểu đồ dưới đây.
Bệnh nhân có chức năng thận bình thường (độ thanh lọc creatinin CLCR>50mL/phút)
Cravit Tab
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content

Cravit i.v.
- xem Bảng 3.

Image from Drug Label Content

Bệnh nhân suy chức năng thận
Cravit Tab
- xem Bảng 4.

Image from Drug Label Content

Cravit i.v.
- xem Bảng 5.

Image from Drug Label Content

Khi chỉ có dữ liệu về nồng độ creatinin huyết tương, sử dụng công thức sau để tính toán độ thanh thải creatinin.
Nam giới:
Độ thanh thải creatinin (mL/phút) = [Cân nặng (kg) x (140 - tuổi)]/[72 x nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dL)]
Nữ giới:
0,85 x giá trị tính được theo công thức trên.
Bệnh nhân suy gan:
Không cần hiệu chỉnh liều do levofloxacin được thải trừ chủ yếu qua thận, hầu như không được chuyển hóa qua gan.
Người cao tuổi:
Không cần hiệu chỉnh liều ở người cao tuổi, tuy nhiên cần lưu ý chức năng thận của bệnh nhân.
Tính tương hợp và tính tương kỵ với các dịch truyền khác
Tính tương kỵ: Dung dịch Cravit i.v. pha truyền không được pha truyền lẫn với dung dịch heparin hoặc alkaline (tức là sodium hydrogen carbonate).
Tính tương hợp: Dung dịch Cravit i.v. pha truyền tương hợp với các dung dịch truyền sau đây:
Nước muối sinh lý 0,9%, USP,
Dung dịch dextrose 5%, USP
Dung dịch dextrose trong Ringer 2,5%
Những dung dịch phối hợp cho dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa (amino acid, carbohydrate, điện giải).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in