Cravit

Cravit Bảo quản

levofloxacin

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Viên nén bao phim: Bảo quản nơi khô ráo, dưới 30oC.
Dung dịch tiêm truyền: Tránh ánh sáng. Bảo quản dưới 30°C.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in