Cruderan 500

Cruderan 500 Chống chỉ định

deferiprone

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn cảm với deferipron hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Tiền sử tái diễn các đợt giảm bạch cầu trung tính.
Tiền sử mất bạch cầu hạt.
Phụ nữ có thai.
Phụ nữ cho con bú.
Do không rõ cơ chế gây giảm bạch cầu trung tính của deferipron, bệnh nhân không được dùng các sản phẩm thuốc có liên quan đến chứng giảm bạch cầu trung tính hoặc những thuốc có thể gây bạch cầu hạt trong thời gian điều trị với deferipron.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in