Cruderan 500

Cruderan 500 Tương tác

deferiprone

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Do không rõ cơ chế làm giảm bạch cầu trung tính của deferipron, không nên kết hợp deferipron với các thuốc có khả năng gây giảm bạch cầu trung tính hoặc gây mất bạch cầu hạt.
Vì deferipron có thể gắn kết với các cation kim loại, nên có khả năng xảy ra tương tác giữa deferipron và các thuốc chứa cation hóa trị 3 như thuốc kháng acid có chứa nhôm. Do đó, không sử dụng đồng thời deferipron với thuốc kháng acid có chứa nhôm.
Sự an toàn khi sử dụng đồng thời deferipron và vitamin C chưa được nghiên cứu đầy đủ. Dựa trên những báo cáo tương tác xảy ra giữa deferipron và vitamin C, cần thận trọng khi sử dụng đồng thời deferipron và vitamin C.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in