Cruderan 500

Cruderan 500 Quá liều

deferiprone

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Triệu chứng
Không có trường hợp quá liều cấp tính được báo cáo. Tuy nhiên những rối loạn thần kinh (như hội chứng tiểu não, nhìn đôi, rung giật nhãn cầu một bên, suy giảm tâm thần vận động, mất trương lực cử động tay và quanh trục) được ghi nhận trên trẻ em tình nguyện được chỉ định liều 2,5 lần so với liều tối đa khuyến cáo (100 mg/kg/ngày) trong vài năm. Các rối loạn thần kinh hồi phục dần sau khi ngưng deferipron.
Cách xử trí khi dùng quá liều
Trong trường hợp quá liều, cần giám sát bệnh nhân trên lâm sàng chặt chẽ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in