Cruderan 500

Cruderan 500 Dược lực học

deferiprone

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Tác nhân tạo phức chelat với sắt.
Mã ATC: C02V03A
Cơ chế tác dụng
CRUDERAN 500 chứa deferipron (3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-on), là một phối tử hai càng liên kết với sắt theo tỉ lệ mol 3:1.
Nghiên cứu lâm sàng cho thấy deferipron có hiệu quả trong việc thúc đẩy sự bài tiết sắt với liều 25 mg/kg x 3 lần/ngày, giúp ngăn chặn sự tiến triển của quá trình tích tụ sắt ở bệnh nhân thalassemia thể phụ thuộc truyền máu, đánh giá dựa trên chỉ số ferritin huyết thanh. Dữ liệu từ các tài liệu đã công bố về các nghiên cứu cân bằng sắt ở bệnh nhân thalassemia thể nặng cho thấy việc sử dụng đồng thời deferipron và deferoxamin (dùng chung hai loại thuốc chelat trong một ngày, đồng thời hoặc lần lượt, như dùng deferipron vào ban ngày và deferoxamin vào ban đêm) thúc đẩy bài tiết sắt tốt hơn so với dùng riêng lẻ. Liều dùng của deferipron trong các nghiên cứu dao động từ 50-100 mg/kg/ngày và liều của deferoxamin trong khoảng 40-60 mg/kg/ngày. Tuy nhiên, liệu pháp chelat có thể không nhất thiết phải bảo vệ sự tổn thương cơ quan do sắt gây ra.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in