Cruderan 500

Cruderan 500 Dược động học

deferiprone

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu
Deferipron được hấp thu nhanh từ phần trên của ống tiêu hóa.
Nồng độ đỉnh trong huyết thanh đạt được ở thời điểm 45-60 phút sau khi dùng một liều duy nhất ở những bệnh nhân uống thuốc lúc đói. Thời gian đạt được nồng độ đỉnh có thể kéo dài đến 2 giờ đối với bệnh nhân dùng thuốc lúc no. Với cùng liều dùng 25 mg/kg, nồng độ đỉnh trong huyết thanh ở những bệnh nhân dùng thuốc lúc no (85 μmol/L) được phát hiện thấp hơn so với những bệnh nhân dùng thuốc lúc đói (126 μmol/L), mặc dù không có sự suy giảm lượng deferipron được hấp thu khi dùng chung với thức ăn.
Chuyển hóa
Deferipron được chuyển hóa chủ yếu thông qua liên hợp glucuronic. Chất chuyển hóa mất khả năng liên kết với sắt do nhóm 3-hydroxy của deferipron bị bất hoạt. Nồng độ đỉnh của dạng liên hợp glucuronic đạt được từ 2-3 giờ sau khi uống deferipron.
Thải trừ
Ở người, deferipron được thải trừ chủ yếu qua thận. Khoảng 75-90% liều uống được tìm thấy trong nước tiểu trong 24 giờ đầu, dưới dạng deferipron tự do, chất chuyển hóa glucuronic và phức hợp sắt-deferipron. Deferipron cũng được thải trừ qua phân với số lượng thay đổi.
Thời gian bán thải ở hầu hết bệnh nhân là 2-3 giờ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in