CytoSorb

CytoSorb Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

CytoSorbents

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Hạn chế
CytoSorb là một thiết bị sử dụng một lần và không nên tái sử dụng.
CytoSorb phải được bảo quản/sử dụng trong giới hạn nhiệt độ từ 1-40oC.
Chuẩn bị điều trị

CytoSorb được thiết kế để sử dụng với các đường máu tiêu chuẩn, có sẵn trên thị trường tương thích với hệ thống bơm được sử dụng. Cần có các đầu nối DIN đường máu trong để kết nối với các cổng máu CytoSorb. CytoSorb có thể được sử dụng với các máy bơm máu ngoài cơ thể, ví dụ: chạy thận nhân tạo ngắt quãng, siêu lọc máu liên tục (CRRT), tim phổi nhân tạo (CPB) và thiết bị oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) trong đó sử dụng máy lọc máu/máy thẩm tách.
Thận trọng: Cần theo dõi áp suất đường máu giữa bơm máu và CytoSorb. Nếu hệ thống bơm không được trang bị thiết bị cảm biến áp suất cho đường máu này, nên sử dụng phụ kiện thiết bị giám sát áp suất. Trong trường hợp CPB hoặc ECMO, vị trí CytoSorb cần tránh dòng chảy chính như cách sử dụng hiện tại với máy cô đặc máu và theo dõi lưu lượng (≤700 mL/phút), như đầu dò lưu lượng siêu âm.
Đường dẫn chất lỏng trong một thiết bị nguyên vẹn bên trong túi bảo vệ vô trùng. Kiểm tra túi bảo vệ xem có dấu hiệu hư hỏng nào đối với CytoSorb không. Cẩn thận tháo CytoSorb ra khỏi túi và kiểm tra lỗi.
Thận trọng: KHÔNG SỬ DỤNG CytoSorb nếu thiết bị có vẻ bị hỏng hóc. KHÔNG SỬ DỤNG CytoSorb nếu các hạt nổi trên đầu nắp.
Khi cần điều trị thay thế thận (thẩm tách, lọc máu), CytoSorb có thể được đặt ngược dòng (gần) hoặc xuôi dòng (xa, với thiết bị có cân đo trọng lượng tích hợp) của thiết bị lọc máu/thẩm tách. Cần có một đường máu phụ giữa CytoSorb và thiết bị lọc máu/thẩm tách. Sẽ cần mồi 2 lít nước muối thông thường và có thể cần tăng các yêu cầu chống đông máu đối với các thiết bị kép.
Xác định vị trí đầu vào máu (động mạch) của thiết bị. Với đầu vào của CytoSorb hướng xuống dưới, cố định chắc chắn thiết bị ở vị trí thẳng đứng với cọc giữ thiết bị của hệ thống bơm (hoặc hệ thống giữ thiết bị thay thế) bằng kẹp của máy lọc máu/máy thẩm tách tiêu chuẩn. Để các nút cắm cổng tại đúng chỗ.
Đặt các đường máu động mạch và tĩnh mạch trên máy bơm máu.
Lưu ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ ống máu hoặc máy bơm máu của nhà sản xuất.
Mồi bằng trọng lực: Kết nối vô trùng với túi nước muối đẳng trương vô trùng 0,9% với đường mồi chuẩn được kẹp (đầu nhọn hoặc đầu khóa luer với đường có khóa DIN trong) và bộ phận nối tiêu chuẩn nếu cần. Các đường mồi hoàn toàn. Kết nối đường cung cấp máu được mồi bằng nước muối (và bộ phận nối nếu cần) của mạch bơm với cổng đầu vào máu của CytoSorb. Bây giờ hãy tháo nút cắm cổng đầu ra của CytoSorb và kết nối đường mồi tĩnh mạch (và bộ phận nối nếu cần) với cổng đầu ra của CytoSorb và túi đựng chất thải. Mở các kẹp trên các đường, phun rửa CytoSorb và các đường mồi bằng cách sử dụng tối thiểu 2 lít nước muối đẳng trương vô trùng để mồi các đường và phun rửa CytoSorb. Ngắt kết nối và loại bỏ túi chất thải khi hoàn thành. Kẹp các đường đầu vào và đầu ra.
Lưu ý: Đập nhẹ vào phía đầu ra của CytoSorb bằng lòng bàn tay trong quá trình mồi để loại bỏ khí.
Mồi bằng máy bơm (như cấu hình độc lập): Mồi đường cấp máu của mạch bơm và bộ phận nối, nếu cần, sử dụng nước muối đẳng trương vô trùng 0,9%. Rút nút cắm cổng đầu vào của CytoSorb và kết nối đường cấp máu đã mồi bằng nước muối với cổng đầu vào của CytoSorb. Bây giờ hãy tháo nút cắm cổng đầu ra của CytoSorb và kết nối đường mồi tĩnh mạch (và bộ phận nối nếu cần) với cổng đầu ra của CytoSorb và túi đựng chất thải. Mở các kẹp trên các đường, bật máy bơm và mồi (phun rửa) thiết bị ở lưu lượng ~150 mL/phút, bằng cách sử dụng tối thiểu 2 lít nước muối đẳng trương vô trùng để mồi các đường và phun rửa CytoSorb. Ngắt kết nối và loại bỏ túi thải khi hoàn thành và kết nối đường hồi máu của mạch bơm với cổng đầu ra của CytoSorb và kẹp các đường đầu vào và đầu ra.
Lưu ý: Đập nhẹ vào phía đầu ra của CytoSorb bằng lòng bàn tay trong quá trình mồi để loại bỏ khí.
Thận trọng: Tránh để khí vào CytoSorb. Luôn rửa túi chất thải.
Bắt đầu điều trị
Thuốc chống đông máu
Heparin: Bệnh nhân sẽ được chống đông máu đến ACT 160 - 210 giây hoặc aPTT 60 - 80 giây trước khi bắt đầu điều trị bằng CRRT hoặc lọc máu. Các bác sĩ lâm sàng sẽ theo dõi và duy trì các mức này trong suốt quá trình điều trị. Bệnh nhân trải qua ECMO hoặc CPB cần được chống đông máu theo biện pháp lâm sàng tiêu chuẩn cho các thủ thuật đó.
Citrate: Khi sử dụng thuốc chống đông máu cục bộ, phải sử dụng máy lọc máu/máy thẩm tách để loại bỏ tổ hợp canxi citrate.
Điều trị bước đầu theo chỉ định của bác sĩ và được hướng dẫn theo Hướng dẫn sử dụng đi kèm với CytoSorb. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng máy bơm máu liên về cài đặt và vận hành máy bơm.
Trong quá trình điều trị
Theo dõi áp suất trong mạch ngoài cơ thể, bao gồm cả đường giữa máy bơm máu và CytoSorb, nếu có. Kiểm tra bất kỳ dấu hiệu áp suất bất thường nào.
Kiểm tra CytoSorb bằng mắt thường xem có dấu hiệu đông máu hoặc rỉ máu từ mạch hoặc trong máy thẩm tách không. Báo cáo tất cả các trường hợp đông máu hoặc rỉ máu cho các chuyên gia y tế chịu trách nhiệm.
Theo dõi định kỳ mạch ngoài cơ thể để phát hiện dấu hiệu tắc nghẽn, đảm bảo sự chắc chắn của khớp nối và dấu hiệu của không khí trong mạch.
Kết thúc điều trị
Khi điều trị hoàn tất, kết thúc điều trị theo hướng dẫn của Hướng dẫn sử dụng kèm theo các đường máu và mạch bơm máu.
Loại bỏ các đường máu và CytoSorb trong thùng chứa chất thải nguy hại sinh học phù hợp.
Thận trọng: Việc tái sử dụng CytoSorb có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp, đông máu thiết bị và/hoặc tình trạng nguy hiểm về mặt sinh học.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in