CytoSorb

CytoSorb Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

CytoSorbents

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Trong một số ít trường hợp, phản ứng quá mẫn có thể xảy ra trong quá trình điều trị ngoài cơ thể. Tiền sử dị ứng (polystyrene/divinylbenzene, polycarbonate, polypropylen, silicone và polyester) là một dấu hiệu cần theo dõi cẩn thận đối với các phản ứng quá mẫn. Trong trường hợp có phản ứng quá mẫn, phải ngừng điều trị và tiến hành các bước điều trị đầu tiên, can thiệp tích cực cho phản ứng phản vệ. Bác sĩ phải đưa ra quyết định hồi lưu máu cho bệnh nhân gặp phải phản ứng quá mẫn. Bệnh nhân cũng cần được theo dõi các biến cố lâm sàng khác liên quan đến điều trị ngoài cơ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở hạ huyết áp, thay đổi nhiệt độ cơ thể, cảm giác lạnh, chuột rút, nhức đầu, buồn nôn, nôn, sốt hoặc ngứa.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in