Danarem

Danarem

Thông tin cơ bản
Thành phần
Danazol.
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03XA01 - danazol ; Belongs to the class of antigonadotropins and similar agents.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in