Darzalex

Darzalex Mô tả

daratumumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Daratumumab là kháng thể đơn dòng IgG1κ của người chống lại kháng nguyên CD38, được sản xuất trong dòng tế bào động vật có vú (tế bào buồng trứng chuột Hamster Trung Quốc [Chinese Hamster Ovary-CHO]) bằng công nghệ tái tổ hợp DNA.
Dung dịch từ không màu đến màu vàng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in