Deslorelin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Subcutaneous
Adolescents with short stature, Precocious puberty
Adult: Recommended dose: 4 mcg/kg daily, given once every evening.
Chống chỉ định
Patients with pituitary adenoma.
Thận trọng
May increase cervical resistance. Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
May cause erythema, ecchymosis and induration at the inj site.
Tác dụng
Description: Deslorelin is a luteinising hormone releasing hormone (LHRH) agonist that is under investigation for the treatment of precocious puberty, short stature, prostate cancer and endometriosis. [PubMedID: 15955640]
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Deslorelin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in