Diben Drink Vanilla

Diben Drink Vanilla

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 100mL: Năng lượng 150kCal gồm: Đạm (7.5±20%)g, Carbohydrate (13.1±10%)g (fructose (1.2±10%)g, lactose (≤ 0.5g), Chất béo (7±20%)g (acid béo bão hòa (1.7±20%)g, MUFA (3.8±20%)g, PUFA (1.5±20%)g, EPA+DHA (0.054±20%)g), Chất xơ hòa tan (2±20%)g, pH (7.2-7.6), Áp suất thẩm thấu (440±30%)mosmol/kg H2O, Các vitamin (vit A (108-180)mcgRE, β-caroten (0.27-0.6)mg, vit D3 ≥ 2.0mcg, vit E (2.7-6)mgTE, vit K1 ≥ 16.7mcg, vit B1 ≥ 0.23mg, vit B2 ≥ 0.32mg, niacin ≥ 3mg, vit B6 ≥ 0.33mg, vit B12 ≥ 0.6mcg, pantothenic acid ≥ 1.2mg, biotin ≥ 7.5mcg, folic acid ≥ 50mcg, vit C ≥ 15mg, cholin ≥ 26.7mg), Khoáng chất & các yếu tố vi lượng (Na (65±20%)mg, K (130±20%)mg, Cl (44-75)mg, Ca (150±20%)mg, P (76-123)mg, Mg (15±20%)mg, Fe (1.6-2.6)mg, Zn (1.2-1.95)mg, Cu (240-390)mcg, Mn (0.32-0.52)mg, I (15-39)mcg, Fl (0.2±40%)mg, Cr (8-13)mcg, Mb (12-19.5)mcg, Se (6-13)mcg).
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
V06DB - Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations ; Used as general nutrients.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in