Diltiazem STELLA

Diltiazem STELLA Chống chỉ định

diltiazem

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
- Mẫn cảm với diltiazem hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Rối loạn hoạt động nút xoang.
- Blốc nhĩ thất độ 2 và độ 3.
- Suy thất trái kèm theo sung huyết phổi.
- Nhịp tim chậm dưới 50 nhịp/phút.
- Phụ nữ cho con bú.
- Dùng đồng thời với dantrolen tiêm truyền.
- Kết hợp với ivabradin.
- Bệnh nhân hạ huyết áp nặng (huyết áp tâm thu dưới 90mmHg).
- Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính và sung huyết phổi trên X-quang phổi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in