Diltiazem STELLA

Diltiazem STELLA Chỉ định/Công dụng

diltiazem

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Ðiều trị và dự phòng cơn đau thắt ngực.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in