Diprivan

Diprivan

propofol

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin cơ bản
Thành phần
Propofol.
Phân loại MIMS
Thuốc gây mê-gây tê
Phân loại ATC
N01AX10 - propofol ; Belongs to the class of other general anesthetics.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Diprivan 1% Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch 10 mg/mL
Trình bày/Đóng gói
20 mL x 5 × 1's
Dạng
Diprivan 1% Bơm tiêm đóng sẵn thuốc, nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch 10 mg/mL
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in