Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Chống chỉ định

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với hoạt chất chính hoặc bất kì thành phần nào của thuốc
Docetaxel Ebewe không được sử dụng cho bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị đã có số lượng bạch cầu trung tính < 1.500 tế bào/mm3.
Docetaxel Ebewe không được sử dụng cho bệnh nhân suy gan nặng vì hiện không có dữ liệu (xem mục Liều lượng và cách dùngCảnh báo và thận trọng).
Các chống chỉ định của các thuốc khác cũng được áp dụng khi điều trị phối hợp với docetaxel.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in