Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Chỉ định/Công dụng

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Ung thư vú
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với doxorubicin và cyclophosphamid được chỉ định để điều trị bổ trợ (hỗ trợ) cho bệnh nhân bị ung thư vú có hạch dương tính và âm tính, có thể phẫu thuật được. Đối với những bệnh nhân bị ung thư vú có hạch âm tính, có thể phẫu thuật được, việc điều trị bổ trợ nên được giới hạn cho bệnh nhân đủ điều kiện để dùng hóa trị theo tiêu chuẩn quốc tế đã thiết lập cho điều trị chọn lọc ung thư vú giai đoạn sớm (xem mục Dược lực học).
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với doxorubicin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư vú di căn hoặc tiến triển (tiến xa) tại chỗ chưa dùng liệu pháp độc tế bào trước đó cho bệnh trạng này.
Docetaxel “Ebewe” đơn trị được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư vú di căn hoặc tiến triển tại chỗ sau khi thất bại với liệu pháp độc tế bào. Hóa trị trước đó nên bao gồm một anthracyclin hoặc một tác nhân alkyl hóa.
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với trastuzumab được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư vú di căn có biểu hiện quá mức thụ thể HER2 và chưa được hóa trị trước đó cho bệnh di căn.
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với capecitabin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư vú di căn hoặc tiến triển tại chỗ sau khi thất bại với liệu pháp độc tế bào. Hóa trị liệu trước đó nên bao gồm một anthracyclin.
Ung thư phổi không tế bào nhỏ
Docetaxel “Ebewe” được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn hoặc tiến triển tại chỗ sau khi thất bại với hóa trị trước đó.
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với cisplatin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn hoặc tiến triển tại chỗ không thể cắt bỏ được và chưa dùng hóa trị trước đó cho bệnh trạng này.
Ung thư tuyến tiền liệt
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với prednison hoặc prednisolon được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng hormon.
Ung thư biểu mô tuyến dạ dày (ung thư dạ dày)
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với cisplatin và 5-fluorouracil được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư dạ dày di căn, bao gồm ung thư biểu mô tuyến đoạn nối dạ dày-thực quản chưa dùng hóa trị trước đó cho bệnh di căn.
Ung thư vùng đầu-cổ
Docetaxel “Ebewe” phối hợp với cisplatin và 5-fluorouracil được chỉ định để điều trị gây đáp ứng (điều trị dẫn đầu) cho bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu-cổ tiến triển tại chỗ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in