Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Quá liều

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Có một vài báo cáo về quá liều. Chưa có thuốc giải độc cho quá liều docetaxel. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được giữ lại trong các đơn vị chuyên khoa và các chức năng sinh tồn nên được giám sát chặt chẽ. Các tác dụng không mong muốn có thể trầm trọng hơn trong trường hợp quá liều. Các biến chứng chính của quá liều bao gồm suy tủy xương, độc tính thần kinh ngoại biên và viêm niêm mạc. Bệnh nhân nên được điều trị G-CSF sớm nhất có thể sau khi phát hiện quá liều.
Các phương pháp điều trị triệu chứng thích hợp nên được áp dụng khi cần thiết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in