Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Bảo quản

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Dạng đóng gói để bán
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, không quá 25°C.
Không làm lạnh hoặc đóng băng.
Giữ lọ ở trong hộp để tránh ánh sáng.
Sau khi mở trước khi pha loãng
Độ ổn định về mặt vật lý và hóa học khi sử dụng được chứng minh là trong 28 ngày ở 25°C sau khi đưa kim tiêm vào và rút dịch ra.
Thời han sử dụng sau khi pha loãng
Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền docetaxel là một dung dịch siêu bão hòa và do đó có thể kết tinh/ kết tủa theo thời gian. Dung dịch tiêm truyền nên được kiểm tra bằng mắt cẩn thận để phát hiện sự kết tủa trước khi sử dụng. Nếu dung dịch tiêm truyền không trong suốt hoặc xuất hiện sự kết tủa phải bị loại bỏ.
Độ ổn định về mặt vật lý và hóa học khi sử dụng được chứng minh là 4 giờ ở nhiệt độ 2 - 8°C tránh ánh sáng, và dưới 25°C không tránh ánh sáng trong dung dịch glucose 5% hoặc natri clorid 0,9% (0,30 mg/mL và 0,74 mg/mL).
Trên quan điểm vi sinh học, sản phẩm này nên được sử dụng ngay. Nếu không sử dụng ngay, thời gian bảo quản để sử dụng và điều kiện trước khi sử dụng là thuộc trách nhiệm của người sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in