Doxorubicin Bidiphar

Doxorubicin Bidiphar

doxorubicin

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin cơ bản
Thành phần
Doxorubicin hydroclorid.
Cách dùng
Có thể tiêm tĩnh mạch nhanh (bolus) trong vài phút hoặc truyền tĩnh mạch tới 1 giờ hoặc truyền tĩnh mạch liên tục đến 96 giờ. Không được trộn/ truyền nhỏ giọt trong cùng dây truyền với heparin, fluorouracil, aminophylin, cephalothin, methotrexat, dexamethason, diazepam, hydrocortison, furosemid.
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01DB01 - doxorubicin ; Belongs to the class of cytotoxic antibiotics, anthracyclines and related substances. Used in the treatment of cancer.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Doxorubicin Bidiphar 10 Dung dịch tiêm
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Dạng
Doxorubicin Bidiphar 50 Dung dịch tiêm
Trình bày/Đóng gói
25 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in