Duspatalin

Duspatalin An toàn tiền lâm sàng

mebeverine

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Trong suốt giai đoạn phát triển, tiền chất, mebeverine, đã được thử nghiệm trên một số loài động vật trong các nghiên cứu độc tính cấp tính, tiền (mãn tính) và sinh sản.
Trong các nghiên cứu độc tính đường uống liều đơn hay lặp đi lặp lại, các tác động đối với hệ thần kinh trung ương bao gồm kích thích hành vi (chủ yếu là run và co giật) được quan sát ở chuột, thỏ và chó. Ở chó, co giật được quan sát thấy ở liều tương đương với 1 đến 2 lần so với liều lâm sàng ở người. Ở chuột và thỏ, những ảnh hưởng này chỉ quan sát thấy ở những liều cao hơn đáng kể so với liều sử dụng ở người (ví dụ ở chuột, gấp 15 lần so với liều tối đa của người).
Mặc dù chưa được nghiên cứu đầy đủ ở động vật, nhưng không thấy có hiệu quả gây quái thai ở chuột và thỏ đến liều 100 mg/kg/ngày. Tuy nhiên, mebeverine đã chứng tỏ độc tố trên chuột ở liều 50 mg/kg mỗi ngày, tương đương với 1 đến 2 lần liều sử dụng ở người.
Trong một nghiên cứu về sinh sản dùng đường uống được tiến hành ở chuột cái và chuột đực, không thấy tác dụng trong thế hệ F0 và lên đến ba thế hệ F1 bao gồm cả việc dùng liều tương ứng với liều lượng một lần của con người.
Mebeverine không có tác dụng độc tính gen trong các xét nghiệm gen độc lực in vitroin vivo tiêu chuẩn. Không có nghiên cứu gây ung thư nào được thực hiện.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in