Ecocort

Ecocort Đặc tính

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Đặc tính
Econazole nitrate là một dẫn xuất imidazole kháng nấm có liên quan mật thiết với Miconazole và có Tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn như Miconazole, Ergosterol quan trọng đối với tính toàn vẹn và chức năng của màng tế bào vi nấm. Các imidazole ức chế sự gắn kết acetate vào ergosterol và cũng ức chế enzyme lanoterol demethylase. Do đó làm rối loạn và làm dày màng ngoại chất, làm suy giảm khả năng thu nhận chất dinh dưỡng cần thiết. Cơ chế này giải thích cho tính chọn lọc của thuốc đối với tế bào nấm và độc tính thấp trên tế bào động vật có vú nhưng không giải thích được Tác dụng trên vi khuẩn gram dương, vi khuẩn kỵ khí và Trichomonas. Nồng độ ức chế tối thiểu thay đổi từ 0.12 đến 25 mcg trên 1 mL. Econazole nitrate có hiệu lực kháng nấm sợi tơ mạnh hơn Miconazole từ 2 đến 8 lần, nồng độ ức chế tối thiểu trong khoảng 0,025 đến 12,5 mcg trên 1 mL. Econazole có hiệu lực đặc biệt với nấm dạng sợi.
Triamcinolone acetonide là một corticosteroid tổng hợp flour hóa có Tác dụng tại chỗ, nó có khả năng kháng viêm, chống ngứa và co mạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in