Elonva

Elonva

corifollitropin alfa

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin cơ bản
Thành phần
Corifollitropin alfa.
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa ; Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Elonva Bơm tiêm nạp sẵn thuốc 150 mcg/0.5 mL
Trình bày/Đóng gói
1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in