Eludril

Eludril Thành phần

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

Nhat Minh Duong
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi 100 mL: Chlorhexidine digluconate 20% 0,5 mL, chlorobutanol 0,5 g.
Dung dịch có độ cồn 42,8%, nồng độ chlorhexidine 0,1%.
Tá dược: Docusat natri, 96% Ethanol, Glycerol, Levomenthol, Dung dịch tinh dầu Bạc hà trong cồn, nước tinh chế, mảu đỏ cánh kiến A (E124).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in