Eludril

Eludril Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

Nhat Minh Duong
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Dùng tại chỗ điều trị chống nhiễm khuẩn miệng hay chăm sóc hậu phẫu răng miệng.
Dự phòng và điều trị viêm nướu có liên quan đến vi khuẩn tích tụ trên nướu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in