Eludril

Eludril Cảnh báo

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

Nhat Minh Duong
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Cảnh báo
Không nên sử dụng thuốc dài hạn vì có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh vật bình thường của miệng, với nguy cơ lan truyền vi khuẩn hay vi nấm.
Nếu các triệu chứng vẫn dai dẳng (trên 5 ngày) và/hoặc người bệnh đồng thời bị sốt, cần xác định lại trị liệu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in