Enfalac Premature Formula A+
Thông tin cơ bản
Thành phần
Sirô mật bắp; hỗn hợp dầu thực vật (dầu dừa, dầu hoa Hướng dương giàu oleic, MCT-triglycerides chuỗi trung bình, dầu đậu nành); sữa gầy, đạm whey tinh chế (nguồn sữa bò); lactose; dầu Mortierella alpina & Crypthecodinium cohnii là nguồn của ARA, DHA; khoáng chất (Ca carbonat, Ca phosphat, Cu sulphat, Fe sulphat, Mg clorid, K clorid, K hydroxid, NaCl, Na citrat, Na hydroxid, Na iodide, Zn sulphat), chất nhũ hóa: lecithin đậu nành, inositol; vitamin (alpha-tocopheryl acetate, biotin, Ca pantothenat, vit D3, choline clorid, vit B12, acid folic, vit B3, vit K1, vit B6, vit B2, vit C, vit B1, vit A; taurine, L-carnitine, chất chống oxy hóa ascorbyl palmitate.
Phân loại ATC
V06DE - Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations ; Used as general nutrients.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in