Epirubicin Bidiphar

Epirubicin Bidiphar

epirubicin

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin cơ bản
Thành phần
Epirubicin hydroclorid.
Cách dùng
Đường tĩnh mạch (tránh tĩnh mạch trên khớp, tĩnh mạch ở xa, tĩnh mạch nhỏ; tránh tiêm nhiều lần vào cùng một tĩnh mạch): Tiêm trong 3-5 phút vào đường truyền tĩnh mạch đang chảy của NaCl 0,9%/dextrose 5%; hoặc truyền tĩnh mạch với tốc độ 3-20 phút, có thể tới 30 phút. Đường bàng quang: Hòa tan bột thuốc trong 25-50mL NaCl 0,9%/nước cất, truyền nhỏ giọt vào bàng quang và giữ trong bàng quang 1 giờ sau khi truyền, bệnh nhân cần được quay vòng để niêm mạc bàng quang tiếp xúc tối đa với dung dịch thuốc. Không trộn epirubicin với thuốc khác trong cùng bơm tiêm.
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01DB03 - epirubicin ; Belongs to the class of cytotoxic antibiotics, anthracyclines and related substances. Used in the treatment of cancer.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Epirubicin Bidiphar F50 Bột đông khô pha tiêm
Trình bày/Đóng gói
1's
Dạng
Epirubicin Bidiphar 10 Dung dịch tiêm
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Dạng
Epirubicin Bidiphar 50 Dung dịch tiêm
Trình bày/Đóng gói
25 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in