Eramux

Eramux Thận trọng lúc dùng

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Cần phối hợp trị liệu chuyên biệt trong trường hợp:
- Đàm đặc, có mủ hoặc sốt.
- Bệnh phổi hoặc phế quản mạn tính (kéo dài).
Người lái xe hoặc vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in