Eramux

Eramux Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn: uống 3-6 viên/ngày, chia làm 3 lần.
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của bác sỹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in