Eramux

Eramux Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Giảm ho, long đàm trong viêm phế quản cấp tính và mạn tính, suy hô hấp mạn tính, viêm mũi, cảm cúm, hen phế quản. Ho cấp tính và mạn tính.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in