Eramux

Eramux Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa như đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy,…
Hiếm khi gây phản ứng dị ứng da, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in